English

Vítejte

Vybavení

Služby

Volný čas

Knihovna

Historie

Mapa

Kontaktujte nás na adrese:

Zámek Vilémov
582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova

Tel: +420 602 162 926

Email:
info@vilemovcastle.cz 

 

Memorial statue of Zophie Karoline Millesimo and infant
Sculptor - V. Prachner 1810
Historie

Základy zámku pocházejí z roku 1120, kdy na tomto místě stál jeden z největších benediktinských klášterů ve střední Evropě. Zakladatelem tohoto kláštera byl opat jménem “Vilém” a podle jeho jména dostaly “Vilémov” i zámek svůj název. Mniši, kteří bydleli v klášteře, jsou známí hlavně tím, že pojídali ryby a žáby. Zbytky klášterních budov jsou vidět v základech zámku a v zemi zámecké zahrady.

Roku 1421 byl klášter zničen husity, po nichž tu zůstaly pouze jeho základy. Z těchto ruin byla roku 1578 vybudována pevnost.


opevnění z roku 1578

Později byla tato pevnost přestavěna na renesanční zámek. Roku 1684 byl Vilémov koupen hrabětem Caretto de Millesimo, markýzem ze Savony.

Roku 1746 byl zámek přebudován a získal svou nynější podobu pozdně barokního stylu. Barokní fasádu zámku navrhl italský architekt Francesco Caratti a na architektonických detailech se podíleli i další italští architekti.Caretto de Millesimo

Roku 1852 rodina Caretto de Millesimo vymřela a zámek i majetek připadly nejbližšímu pokrevnímu příbuznému Francisi Václavu baronu Reiskému de Dubnic. Od této doby je zámek v rukou baronů Reiských de Dubnic. Během druhé světové války padl zámek do rukou nacistů a rodina byla vyhnána.

V roce 1945 sloužil zámek jednotkám Ruské armády pod vedením generála Malinowského, ale ještě tentýž rok byl vrácen Reiským.

V roce 1948 byl zámek zkonfiskován komunistickým režimem a sloužil k různým účelům, mimo jiné jako chlapecká internátní škola. Všechna umělecká díla a další rodinná bohatství byla během komunistického režimu odvezena nebo rozkradena. V roce 1991, kdy byl zámek navrácen rodině Reiských de Dubnic, byla budova naprosto prázdná a zdevastovaná.

Poté, co se Prof. Dr.Vladimir Reisky de Dubnic vrátil domů z Ameriky - v posledních deseti letech svého života, na sebe vzal úkol zrestaurování zámku i celého pozemku . Obnova je dnes již dokončena a zámek Vilémov se stal ideálním místem pro konference, oslavy a jiné zajímavé události.

Navštívte stránky obce Vilémova:

Internetové stránky Vilémova zahrnují fotky, historii a další informace o Vilémově 


Freska v salóně


Zámecké arkády a fasáda pavilonu Millesimo


Průčelí zámku


Dnes v parku žijí malé žabičky. Byly ty,
co jedli tehdejší mniši, větší?