Historie a současnost zámku Vilémov

 

Počátky vilémovského zámku sahají do roku 1120, kdy zde byl původně vystavěn jeden z největších benediktinských klášterů ve střední Evropě. Zakladatelem tohoto kláštera byl opat Vilém, podle něhož se nynější zámek i vesnice jmenují Vilémov. Mniši, kteří zde tenkrát žili, byli známi tím, že se živili hlavně rybami a žábami.

 

V roce 1421 byl klášter zničen Husity; zůstaly pouze základy, na nichž byla roku 1578 postavena pevnost. Ta byla později přestavěna na renesanční zámek. V roce 1684 Vilémov koupil kníže CarettoMillesimo, markýz ze Savony. Roku 1746 byl zámek rozšířen a upraven do barokního stylu. Vzhled zámku navrhl italský architekt Francesco Carreti.

 

V roce 1852 rod hrabat CarrettoMillesimo vymřel a majetek byl předán nejbližšímu pokrevnímu příbuznému Františkovi Václavu baronu Reiskému de Dubnic. Od té doby patří zámek rodu Reiským de Dubnic.  Za 2. svět války byl zabrán Němci a rodina musela odejít.

Roku 1945 zde pobývaly ruské jednotky pod vedením generála Malinovského a ještě týž rok byl majetek navrácen Reiským de Dubnic.

 

V roce 1948 byl zámek opět zkonfiskován, tentokrát komunistickým režimem. Několik desetiletí zde byl 2. stupeň základní školy. Veškerá umělecká díla a rodinné cennosti byly odstěhovány nebo rozkradeny a v roce 1991, kdy byl zámek vrácen  do rukou rodiny Reiských de Dubnic, byly budovy prázdné a v dezolátním stavu.

 

Vilémovský zámek byl kompletně zrestaurován v letech 1992 až 1997 Prof. Dr. Vladimírem Reiským de Dubnic, který se vrátil z emigrace v USA, v restituci dostal majetek zpět, a do své smrti v roce 2001 na zámku trvale žil.  Majetek přešel po té do rukou potomků, kteří žijí trvale v zahraničí. 

 

V současné době slouží zámek jako sídlo rodinných firem, jejichž český management na majetku hospodaří. Ubytovací kapacita a konferenční sály slouží k pořádání seminářů, konferencí, studijních či pracovních pobytů, ale také koncertů, svateb a dalších společenských akcí.

Zámek Vilémov, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova - Tel: +420 602 162 926, info@vilemovcastle.cz 

© 2019 by The Vilemov castle. Proudly created with Wix.com